››Departamento de Medicina Legal y Toxicología › 1° Cátedra de Toxicología - Prof. Dr. Carlos Fabián DAMIN  
  › Página principal
  › Cuerpo Docente
  › Alumnos de Pregrado
  › Cursos de Verano 2011
  › Escuela de Ayudantes
  › Carrera de Especialistas
  › Guías y Apuntes (FMV)
  › Links de Interés
  › Personal no docente
  › Documentos
  › Multimedia
  › Galería de Profesores
 
MANIFEST PER LA PROHIBICIÓ MUNDIAL DE L’AMIANT

"RECORDAR ALS MORTS ÉS LLUITAR PER LA VIDA"

[versión en castellano]     [english version]     [deutsche version]    [français]    [português]    [italiano]


Traducción: Marcelo Amable. Buenos Aires, Argentina

Nosaltres i nosaltres, treballadors(es), ex ocupats(des), vidus(es), familiars de malalts(es) i morts(es) i víctimes per exposició a l’asbest, institucions i organitzacions governamentals, no governamentals i acadèmiques sotasignats, volem cridar l’atenció dels Estats, dels representants dels Poders Públics, d’altres institucions científiques i universitàries i de l’opinió pública de cadascun dels països en la Regió, sobre el problema sanitari que significa la persistència de l’ús de l’amiant en totes les seves formes, tant amfíboles com serpentines.

L’amiant (o asbest), silicat mineral que es presenta en forma fibrosa, les fibres de la qual (microscòpiques) poden desencadenar malalties greus amb llarga latència (15 a 20 anys a partir del moment d’exposició), aquesta sent prohibit en molts països del món que entenen la mesura com d’única alternativa per a protegir la salut dels pobles; mesura que considera, entre unes altres, la prohibició d’extreure, produir i comercialitzar amiant brut i en productes que ho continguin.

Els amfíboles i les serpentines generen, càncer de pulmó (carcinoma broncogénico), de peritoneu o de pleura (mesoteliomes, dependents amb exclusivitat de l’exposició a l’amiant), insuficiència respiratòria progressiva, incapacitant i mortal (asbestosi). Constitueixen un greu problema de Salut Pública i són considerats com un perill evitable que causa mes de 100.000 morts per any en el món (OIT, Jukka Takala, Conferència de Dresden, 2005), identificades a pesar del gran subregistre de casos. La seva ocupació ha deixat (i seguirà deixant mentre persisteixi) un creixent i dolorós llegat de morts evitables i d’invalidesa permanent, de sofriment innecessari i de dolor lligat a exposicions intolerables. De tot això adonen en forma alarmant les estadístiques dels països desenvolupats que ja consideren a les malalties lligades al asbest com una de les majors epidèmies de malalties no transmissibles en les dècades per venir.

No obstant això, aquesta incontrastable realitat i el pes de les evidències científiques disponibles que demostren els greus danys que serpentines i amfíboles ocasionen a la vida humana, alguns sectors de la indústria del crisòtil persisteixen a negar la seva letalitat potencial i promouen la seva venda des d’una interpretació risc/benefici intencionalment equivocada. Així l’extracció minera, la mòlta i producció de béns per a consum, la comercialització, importació, exportació i usos diversos de l’amiant, àdhuc es manté en diversos països d’Amèrica Llatina i del món, en els quals el asbest és considerat un factor de iniquitat, un determinant negatiu de la bona salut, un obstacle en el camí a l’obtenció dels objectius del mil·lenni.

Per tant i sobre la proposta realitzada a partir del passat 28 d’abril des d’organitzacions civils de Perú i de Brasil en memòria de les víctimes del asbest, amb l’adhesió de la Càtedra de Toxicologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Buenos Aires, Argentina, i conscients que més que un perill lligat al treball, més que un problema de salut pública, el problema del asbest ha de ser considerat un tema vinculat amb els Drets Humans (Carta de Buenos Aires, 2001),

Nosaltres volem:
* Reafirmar el nostre compromís a favor de la prohibició de l’amiant, en totes les seves formes, i del reconeixement, atenció mèdica i reparació justa per a totes les víctimes, en els nostres països i en el món.
* Reafirmar la prevalença de la Vida i la Salut enfront el valor del lucre que interessos econòmics i comercials esperen a costa de mantenir la vigència de l’ús del asbest.
* Reafirmar la nostra posició en pro de la justícia socioambiental, recordant que "l’home té dret a una vida sana i productiva en harmonia amb la natura" (Carta de la Terra, Río de Janeiro 1992) i que és vital “el compromís d’oposar-se “a les pressions que s’exerceixin per a afavorir els productes nocius i els mitjans i condicions de vida malsans” (Carta d'Ottawa per a la Promoció de la Salut. 1986).

Nosaltres apel·lem, per tant, a les autoritats responsables dels Poders Públics i a la influència que sobre elles tingui la comunitat tota dels països que àdhuc conserven normes permissives per a l’ús o comerç del asbest, perquè:
* S’assumeixi una política de prohibició total de l’amiant.
* Es millori el nivell d’identificació, vigilància i reconeixement de les malalties vinculades al asbest, en temps administratius apropiats i sense interferències que atemptin contra el dret d’atenció / reparació del dany a les persones afectades.
* Es promogui la justa reparació a les víctimes del asbest per danys morals, econòmics i / o sanitaris vinculats.
* S’estableixin mecanismes per a la informació completa, veraç i oportuna dels riscos vinculats a l’exposició al amiant, per a tots els treballadors / es exposats / es, independentment de les condicions del seu contracte laboral.
* Sobre la base que el dany ambiental generarà prioritàriament l’obligació de recompondre, s’insta al restabliment de les condicions ambientals prèvies a l’extracció / industrialització de l’amiant, en aquelles àrees afectades per aquestes tasques.

Igualment, volem expressar la nostra solidaritat amb els treballadors i treballadores que no posseeixen la suficient i necessària informació sobre els riscos que corren per l’exposició a aquests compostos cancerígens. Per a ells volem posar a la seva disposició informació seriosa i actualitzada que permeti una millor llibertat d’elecció i una major protecció per a si mateixos i per a les seves famílies.

 
Subscriuen al 28 d’abril del 2009

BRASIL

  • Eliezer João de Souza - ABRE
  • Fernanda Giannassi - Xarxa Virtual del Banimiento Ciutadà do Amiant d'AL

PERÚ

  • Rosa vda. d'Vasquez / Pablo Liñan - APEVA
  • Carlos Díaz - Secretari General Sindicat de Treballadors de Indutex S. A.
  • Eva Delgado Roses - AFA-Peart Ban asbest.

ARGENTINA

  • Carles Damin - Càtedra de Toxicologia. Facultat de Medicina. UBA
  • Ana Digón - Ministeri de Salut de la Nació
  • Eduardo Rodríguez - Ministeri de Salut de la Nació
  • Mariano Acevedo - President de AsArEA
  • Natalia Fent - AsArEA
 
Adhereixen al 04/02/2010

Gent de: BÈLGICA - BOLÍVIA - BRASIL - CANADA - XILE - COLÒMBIA - COSTA RICA - EQUADOR - ESPANYA - EE. UU. - MÈXIC - NICARAGUA - PANAMÀ - PERÚ - LA REPÚBLICA DOMINICANA - VENEÇUELA - ARGENTINA

› Vegeu el llistat complet
 

 

  Per adherir, completi el següent formulari:

Cognom/s i nom/s:

Treball: País:
            
 
  Persona responsable del sitio: Dra. Beatríz Di Biasi - Dr. Carlos Damin - E-mail: toxico1@fmed.uba.ar 
Sitio de la UBA Sitio de la Facultad de Medicina